Política de Privacitat (RGPDUE)

Aquest Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) comporta els aspectes següents:

 • El responsable del tractament de les teves dades personals és:
  Sílvia Prades Valls
  (Brins Edicions)
  C/ Provença, 537 s/àt. F
  08025 Barcelona
  NIF: 40976182A
 • La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb Brins Edicions, per tal de continuar en contacte, facturar, enviar catàlegs i novetats, promoure activitats que poden ser del teu interès o felicitar les diades especials. Només en el cas de les botigues, les dades s’utilitzen, a més, per fer-ne publicitat com a punt de venda al web de Brins Edicions.
 • La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.
 • Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són les següents: nom, cognoms, nom comercial, email, telèfon, adreça postal, DNI/NIF.
 • Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de Brins Edicions que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.
 • Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.
 • Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb Brins Edicions i que a través del seu consentiment desitgi seguir rebent comunicacions sobre la seva activitat.
 • Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat segons es preveu a la norma.
 • Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.
 • La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.

Per tot això, el tractament troba la base legal en el teu consentiment en clicar sobre «Accepto la política de privacitat i vull seguir rebent informació.» i, per tant, acceptes que la recollida de les teves dades tingui les finalitats següents:

COMPRES
Gestionar les comandes que facis a través de la nostra botiga online. La informació facilitada i el resultat del seu tractament tindran com a destinataris, a més del responsable del fitxer, l’empresa de transport encarregada de fer-te arribar la comanda.

CONTACTE
Quan et poses en contacte amb nosaltres, recollim informació personal, com ara la relativa a la teva comanda i l’historial de contacte per poder gestionar les consultes i donar-te una resposta adequada.

La recollida de dades únicament tindrà com a finalitat gestionar les consultes sol·licitades a través del formulari de consultes.

REGISTRE EN LA NEWSLETTER
En crear un compte de client, registrem la teva adreça d’email amb la finalitat d’enviar-te comunicacions de màrqueting sobre els productes de Brins Edicions, ofertes especials i novetats relacionades amb aquesta pàgina web o amb la marca en general, així com felicitacions en diades especials.

Aquestes dades s’utilitzaran amb caràcter comercial i també amb finalitats estadístiques, però en cap cas amb objectius diferents dels descrits.

La informació facilitada i el resultat del seu tractament tindran com a destinataris, a més del responsable del fitxer, a empreses especialitzades en el sector de la publicitat.